Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Obraz Matki Boskiej Kapłańskiej (2010-12-17 10:56:25)

Orędzie Miłosierdzia Bożego kierowane do świata przez Pana Jezusa za pośrednictwem św. s. Faustyny Kowalskiej było bardzo bogate w treść i różnorodne w formach (obraz Jezusa Miłosiernego, Święto Miłosierdzia Bożego, nowe zgromadzenie, modlitwy, obraz Matki Boskiej Kapłańskiej). To przerastało jej siły i możliwości ludzkie. Prosiła Pana Jezusa o widzialną pomoc w realizacji woli Bożej. Tę pomoc spotkała, gdy przyjechała z Krakowa do Wilna, w osobie profesora ks. Michała Sopoćki, którego wybrał jej sam Pan Jezus: "Ja Sam jestem kierownikiem twoim, byłem, jestem i będę; a iżeś prosiła o pomoc widzialną - i dałem ci, i wybrałem go wpierw Sam, niżeli żeś Mnie o to prosiła, bo tego wymaga sprawa Moja. Jest to kapłan według Serca Mojego" (362 i 1256).

Po rozeznaniu woli Bożej bł. ks. Michał Sopoćko całym sercem zaangażował się w realizację orędzia Miłosierdzia Bożego zleconego św. s. Faustynie. W swoim dzienniku tak napisał: "Żądania Pana Jezusa kierowane do s. Faustyny pośrednio mnie też dotyczą”. Stąd wielkie było zatroskanie o sprawy miłosierdzia do ostatnich dni jego życia (zmarł 15 II 1975 r.).

W latach siedemdziesiątych mówił siostrom w Myśliborzu o niezrealizowanym jeszcze poleceniu danym przez Matkę Boską s. Faustynie. Powiedział: "s. Faustyna oprócz wizji obrazu Jezusa Miłosiernego widziała Matkę Boską Kapłańską, która poleciła jej namalować taki obraz." Po chwili ze smutkiem stwierdził: "Ja już nie mam sił, ani potrzebnych funduszy, by to zrealizować. Tak bym chciał, by to ktoś w przyszłości namalował."

Testament ks. Michała mógł być zrealizowany przez Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego dopiero w 2001r. Obraz Matki Boskiej Kapłańskiej namalowała pani Ewa Mika z Torunia dokładnie według wizji s. Faustyny podanej w Dzienniczku (1585): „Na lewym ręku trzymała Dziecię Jezus (...) wtem spojrzała na mnie łaskawie i rzekła: ''jestem Matką Boską Kapłańską''. Opuściła Jezusa z ręki na ziemię, a prawą rękę podniosła w niebo i rzekła: ''Boże błogosław Polsce, błogosław kapłanom'' (...). Powiedz to coś widziała kapłanom”.

Oryginał obrazu Matki Boskiej Kapłańskiej znajduje się obecnie w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu. Na zdjęciach widoczne są trzy różne obrazy: pierwszy - ciemniejszy z 2010r; drugi - jaśniejszy z 2001r. i ostatni na dole autorstwa p. Marii Patyny. Pod obrazami zamieszczone zostały ikony MB Kapłańskiej (pierwsza napisana przez p. Wiesławę Zarosińską z Tanowa w 2012 roku).

Obrazy różnią się między sobą, ale ich "treść" jest identyczna, a co ważniejsze, zgodna z opisem św. siostry Faustyny.

 

s. Józefa ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego opowiada o historii obrazu

 

zobacz obraz Matki Boskiej Kapłańskiej w wysokiej rozdzielczości