Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Zesłania Ducha Świętego (2017-06-03 08:02:06)

Dwa tysiące lat temu Uczniowie, w poczuciu utraty bezpieczeństwa po odejściu ich Mistrza, gromadzą się w Wieczerniku. Zamknięte drzwi stanowią symbol nieufności i odcięcia się od tego co na zewnątrz, strach pozbawia ich odwagi głoszenia prawdy,  którą przekazał im Syn Boży. Wycofanie jest przyznaniem się do własnej niemocy. Do wspólnoty zgromadzonej na modlitwie Zmartwychwstały Jezus posyła Ducha Świętego, który dodaje odwagi i pozwala otworzyć zaryglowane drzwi. Uczniowie napełnieni Duchem Świętym z Wieczernika wychodzą jako Apostołowie, którzy zaczynają mówić różnymi językami, aby dotykać serc tych którzy przybyli do Jerozolimy.

A Chrześcijanie XXI wieku?

W wigilię Zesłania Ducha Świętego zbieramy się wieczorem w naszej świątyni, tak jak oni, aby czekać na tchnienie Ducha, które przemieni nasze serca, umocni nas w wierze, da nam siłę i moc. Przyjście Ducha Świętego jest wypełnieniem obietnicy Pana Jezusa i owocem posłuszeństwa Syna wobec Ojca. Duch Święty jest znakiem zwycięstwa Jezusa w naszych sercach. Czy pozwalam, by Duch Święty żył we mnie? Czy znam język, którego uczy Duch Święty?  Czy rozumiem, że najważniejsza jest Miłość a najistotniejsze ze wszystkiego czego nas uczył Jezus jest to, że  jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my musimy się nawzajem pokochać, bo jeśli kochamy się wzajemnie Bóg trwa w nas.

Zapraszamy do naszej świątyni na niesamowity czas obcowania z Duchem Świętym, bo gdzie zgromadzeni na modlitwie w imię Jego, tam On jest.