Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
XX Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej (2019-01-06 20:41:10)

Dwudziesty festiwal, dwudziesty  koncert  galowy..  a nawet nieco więcej, ponieważ rozpoczęliśmy już w 1997 roku jako przegląd Piosenki Bożonarodzeniowej.
Rozpoczęło się wszystko podczas posiedzenia rady katechetycznej, gdzie w ostatniej chwili przybył jako wikariusz do parafii ks. Tadeusz Giedrys (teraz już kanonik) i zapytał na zakończenie posiedzenia, czy mógł by zorganizować przegląd... pomyślałem sierpień do grudnia daleko – rób, i tak się zaczęło.
Trochę wspomnień: pierwszymi jurorami byli prof. Ryszard Handke, prof. Dariusz Dyczewski – na przestrzeni XX lat oceniało wykonawców przesłuchań konkursowych wielu muzyków naszego miasta, twórców kultury muzycznej.
Pierwszy przegląd to konkurs szkolny, ale tym bardzo zainteresował się Wydział Oświaty, dyrektorem  którego była p. Maria Hajdul, a dyrektorem SP 35  p. Regina Czernikiewicz, to pierwsi „pionierzy” którzy nadali temu wydarzeniu dusze, które dzisiaj nosi dumne imię Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej.
    Od początku nad całością od strony technicznej, merytorycznej
i organizacyjnej czuwała i dalej czyni z ogromnym zaangażowaniem pani Dorota Maziarz – Świerzewska. (bez niej trudno sobie wyobrazić przebieg każdego przesłuchania konkursowego na przestrzeni tych wszystkich lat).
    Nie sposób nie wspomnieć tych, którzy przez wiele lat spieszyli z pomocą materialną, to nasi ofiarodawcy: od zawsze Cukiernia Domowa, Cukiernia Malek, mecenas Wiktor Rzeuski, Apteka Galenica i wielu innych, których lista wymienianych byłaby bardzo długa, niektórzy z  nich przeszli już na drugą stronę życia, za ich pomoc i wsparcie ogromne należą im się podziękowania.
XX Festiwal – jego historia tak pięknie wpisała się w nasze narodowe przeżycia minionego roku:
    40 lecie pontyfikatu Jana Pawła II, największego z Polaków, dlatego każdy uczestnik podczas przesłuchań konkursowych schodząc ze sceny otrzymał na pamiątkę dyplom uczestnictwa i mały album z historią życia Jana Pawła II wraz z pięknymi zdjęciami.
    100 rocznica niepodległości Rzeczypospolitej, przez 123 lata Polska nie istniała na mapach świata, ale ostała się głęboko w sercach Polaków, poprzez polską mowę kultywowana w rodzinach,
dlatego Cyprian Kamil Norwid opiewał:
    Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba – tęskno mi Panie...
    Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą – tęskno mi Panie...
Ten Festiwal wpisał się już na stałe w panoramę miasta Szczecina: to miedzy innymi podczas naszego festiwalu budzili podziw znani dzisiaj w całej Polsce wykonawcy, którzy często zdobywali tytuły laureatów festiwalu, znana wszystkim Małgorzata Jamroży – pseudo artystyczne MARGARET czy też Michał Grobelny.

 

Zdjęcia z Festiwalu dostępne w galerii