Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
- Amen (2012-04-20 12:12:30)
- Błogosławcie Pana (2012-04-20 12:13:14)
- Boże mój, czemuś mnie opuścił (2012-04-20 12:14:09)
- Chwała Tobie Królu wieków (2012-04-20 12:06:02)
- Chwała Tobie Królu wieków II (2012-04-20 12:14:53)
- Drzewo krzyża surowe (2012-04-20 12:15:34)
- Dzięki Ci Panie (2012-04-20 12:16:17)
- Jaśnieje krzyż chwalebny (2012-04-20 12:17:19)
- Jezu w królestwie Twym (2012-04-20 12:19:02)
- Ludu kapłański (2012-04-20 12:03:17)
- Ludu mój ludu (2012-04-20 12:19:48)
- Ojcze, w Twe ręce (2012-04-20 12:21:05)
- Oto Boży Baranek (2012-04-20 12:22:09)
- Panie nie jestem godzien (2012-04-20 12:23:18)
- Panie zmiłuj się (2012-04-20 12:23:50)
- Stała Matka boleściwa (2012-04-20 12:25:02)
- Witaj pokarmie (2012-04-20 12:10:05)
- Zgromadzeni na modlitwie (2012-04-20 12:08:39)
- Zostań tu (2012-04-20 12:11:30)