Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Objawienie

Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg dzięki wierze 

będzie dawał poganom usprawiedliwienie, 

już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: 

W tobie będą błogosławione wszystkie narody... 

Błogosławieństwo Abrahama stało się 

w Chrystusie Jezusie udziałem pogan… 

(Ga 3,8.13-14; Rdz 12,3) 

 

Przełomowe wydarzenie Betlejemskiej Nocy. 

Przyjście Mesjasza zapowiadał Stary Testament. 

Emanuela przepowiadali przed wiekami prorocy. 

Ziściły się odwieczne Boże zamysły. Amen. 

 

Przyszedł, by zebrać wszystkie narody* 

Rodzi się w świecie okrutnych Herodów 

Objawił się pasterzom, którzy strzegli trzody.** 

Jego gwiazdę ujrzeli mędrcy ze Wschodu.*** 

 

Chociaż to poganie, wyznawcy innej wiary 

Oddali Mu pokłon, złożyli hojne dary. 

Można być mędrcem, można być pastuchem 

By rozpoznać Mesjasza, trzeba być ubogim duchem. 

 

Pasterze mieli tej nocy cudowne objawienie 

Anioł Pański zwiastował wielkie wydarzenie. 

Prości pastuszkowie nie wszystko rozumieli, 

Nie pojmowali, co im zwiastowali anieli, 

Ale wiedzieli, że coś ważnego się dzieje 

W mieście Dawida – w judzkim Betlejem. 

 

Aniołowie śpiewali: Gloria in excelsis Deo. 

Sprawiedliwy, bogobojny starzec Symeon 

Ujrzał w Dziecięciu światło na oświecenie pogan****. 

Nie rozpoznała w Nim Mesjasza Synagoga. 

 

Przed tysiącleciem Polanie ujrzeli Jego gwiazdę 

Zatrzymała się nad Gnieznem – ich gniazdem. 

Przyjęli chrzest władcy na czele z księciem 

Możni, panowie we dworach, i kmiecie. 

 

Przyjęły chrzest polskie wioski i grody-miasta 

Było to za panowania księcia Mieszka – Piasta 

Ten władca to chrześcijańskiej Polski protoplasta 

Zręby Civitas Christiana położyła Piastów dynastia. 

 

* Iz 66,18nn; 

** Łk 2,8-20; 

*** Mt 2,1-12; 

**** Łk 2,25-31 

 

Kazimierz Domozych