Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Jedna Owczarnia

 Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi – 

w Jezusie Chrystusie... 

Nie ma już Żyda ani poganina, 

nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego 

nie ma już mężczyzny ani kobiety, 

wszyscy bowiem jesteście kimś jednym 

w Chrystusie Jezusie. 

(Ga 3,26-28; por. Rz 10,12; 1Kor 12,13; Kol 3,11; J 1,12) 

 

Wszyscy ochrzczeni, dotąd poganie 

Teraz wyznawcy Chrystusa – chrześcijanie. 

Różne charyzmaty – królowie, pasterze 

Stanowią jedno1 – są braćmi w wierze. 

 

Odtąd nie ma już Greka – poganina, 

Nie ma Polaka, nie ma Słowianina, 

Nie ma już Filemona i Onezyma

Bo każdy obiecanego Ducha otrzymał. 

 

O, współcześni Galaci – listu adresaci 

Szlachetni Sarmaci, dzisiejsi Polacy, 

Różnych stanów, ubodzy i bogaci 

Wszyscy ochrzczeni jesteście braćmi. 

Niech o was nie mówią: O, nierozumni Galaci!

 

Co by napisał dzisiaj w liście do nas św. Paweł 

Patrząc na Gniezno, Poznań, Kraków, Warszawę? 

On, który tak bardzo troszczył się o świętą sprawę 

Głosił wyższość obietnicy, wiary nad Prawem.

 

Czy nie trudziłem się dla was na darmo?

Gdzież się podziało szczęście wasze?

Zasiałem w polską glebę dobre ziarno. 

(Ktoś nasiał kąkolu między pszeniczne ziarno). 

Czy Jezus Chrystus jest waszym Panem-Mesjaszem? 

 

Palicie Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek 

Kłaniacie się bożkom, obchodzicie pogańskie święta 

Coraz mniej sacrum. Kalacie waszą świętą wiarę. 

To przyczyna waszej słabości – achillesowa pięta. 

Dlaczego gonicie za tym, co ma wartość marną? 

Dlaczego, Polacy, nie jesteście jedną owczarnią? 

 

Źródła

1. 1Kor 12,12-13; Rz 12, 4-5;  2. Flm 8-20;  3. Ga 3,1; 

4. Ga 2,15-4,6; Rz 3,21-8,17;  5. Ga 3,4; 4,11;  6. Ga 4,15 

 

Kazimierz Domozych