Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Usynowienie

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, 

zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 

aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 

abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. 

(Ga 4,4-5) 

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. 

A zatem trwajcie w niej 

i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! 

(Ga 5,1) 

 

Każdy, kto popełnia grzech pozostaje w niewoli 

Ale prawda was wyzwoli… Syn was wyzwoli. 

Przyszedł na świat, byśmy nie byli niewolnikami, 

ale przybranymi synami i z woli Bożej dziedzicami. 

 

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna 

Zrodziła Go Niewiasta, Palestyńska Kraina 

Byśmy mogli wołać: Abba, Ojcze!– Tata. 

By nas nie opanowały żywioły tego świata 

Niech to będzie dla nas Dobra Nowina. 

 

Źródła

1. por. J 8,31-32.34.36 

2. por. Ga 3,29; 4,4-7; Rz 8,14-17 

3. Ga 4,3.9 

4. Ga 4,6; Rz 8,15 

 

Kazimierz Domozych