Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
GAUDETE!

Szum wichru przez puszczę prastarą
niósł wieść: Oto Bóg Jest!
I wieść ta przez wieki się niesie
ta sama, tak samo niezwykła:
Bóg to ten, który nam dał
wolność i radość życia
i życie uczynił niezwykłym -
bo kochać nam „zadał zadanie"
i dobro czynić 

Gdy w prawdzie tej wytrwać zechcemy
to łatwe już naśladowanie
Jego Syna Jedynego, którego
dał dla naszego zbawienia
„dla rozeznania świata i człowieka"*
uczynionego przez Stwórcę mężczyzną i kobietą 

Niech ten odwieczny Prawdy wiatr
wieje i nas ogarnia
gdy dziś stajemy WSZYSCY tu
przy tym żłóbeczku marnym;
i ci, o których powiesz: człowiek o sercu złotym,
kobieta anioł, złoty człowiek
i ci, których przygniata
rozterka czy brak cnoty 

I wszyscy z serca poruszenia
składamy dary prosto, szczerze
a Bóg - Dziecina bierze i bierze je i bierze
a potem rączętami swymi rozdaje i rozdaje
i sypie złoty pył miłości
na wszystkich
i na tych co czekają
i tych co się nie spodziewają wcale
i tych co biorąc - innym dają 

Pomóż Dziecię - prosimy
Twe hojne dary w nas zaszczepić ale
i rozsiewać by się niosły, rozprzestrzeniały
i napełniały radością
Twojego Pokoju świat cały 

J. Olszewska
Boże Narodzenie 2016 

* św. Jan Paweł II