Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
https://www.facebook.com/milosierdzie.szczecin...
Spowiedź w Wielkim Tygodniu Spowiadamy w sklepiku parafialnym i tuż za szklanymi drzwiami przy wejściu głównym do kościoła. Obowiązuje jedna kolejka przed kościołem. - Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środa od godz. 17.00 - Wielki Czwartek od godz. 13.00 do 17.00 - Wielki Piątek od godz. 13.00 do 17.00 i od godz. 20.00 - Wielka  Sobota od godz. 13.00 do 17.00...
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGOProwadzący (np. ojciec rodziny):W imię Ojca i Syna i Ducha świętego.Wszyscy: Amen.Prowadzący:Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zmartwychwstania, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten...
Zamieszczamy dyspensę i zalecenia dotyczące kolejnych dni  Dyspensa...
Od jutra może być nas tylko 5.  Niech pierwszeństwo mają te osoby, które mają swoją intencję Mszy św. No i drugie 5 w kościele!!! Czyli razem 10!  Ale za to prawie 100% przyjmuje Komunię św.  Nie załamujemy się! Przyzwyczailiśmy się, że Pan Jezus jest tak łatwo dostępny, że teraz trochę tęsknoty pozwoli nam bardziej docenić ten Niepojęty Dar z Nieba. Niech wzrasta w nas oczekiwanie na spotkanie z Tym, który umiera z tęsknoty za nami gdy czasami zdarza się nam...
  Jako ludzie wiary w tego, Który ma moc leczyć „duszę i ciało” ale równocześnie osadzeni w ziemskich realiach chcemy zastosować się do zaleceń Władz Państwowych. Przyjmijmy z wiarą i wzajemną miłością te ograniczenia. To czas pewnej próby, z której możemy wyjść osłonięci Bożą ręką pod płaszczem Maryi.   Dlatego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, jednorazowo w kościele może przebywać 50 osób i 50 osób w...
12345678910...