Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
W zakrystii...

Tutaj chcielibyśmy zamieszczać szczególnie dla mało wtajemniczonych przydatne terminy liurgiczne, nazwy mało znane....

 

Przy drzwiach wejściowych do kościoła zanjduje się kropielnica z wodą święconą. Znak krzyża uczyniony wodą święconą przypomina nam o tym, że jesteśmy ochrzczeni. Przypominamy sobie dzień naszego chrztu świętego, wtedy to staliśmy się:
-dziećmi Bożymi
-chrześcijanami
-członkami wspólnoty Kościoła świętego.

Prezbiterium- miejsce, w którym znajduje się ołtarz i podczas liturgii przebywa asysta.

Tabernakulum- "szafka" stojąca na środku ołtarza przyściennego, obecnie jest umieszczana na osobnej podstawie lub przymocowana do ściany kościoła w pobliżu ołtarza głównego lub w osobnej kaplicy.
Tabernakulum służy do przechowywania Najświętrzego Sakramentu czyli Hostii Świętych

Wieczna lampka- jeśli jest zapalona wskazuje, że w tabernakulum znajduje się  Najświętrzy Sakrament. Lampka najczęściej jest koloru czerwonego.

Ambona- miejsce, z którego czytane jest Pismo św. i głoszona homilia. W niektórych kościołach są dwie ambony jedna dla lektorów, z której czytana jest lekcja. Z drugiej natomiast czytana jest Ewangelia i głoszona homilia.

Ołtarz- miejsce, na którym sprawowana jest Msza św.

Paschał- duża uroczysta świeca symbolizująca Chrystusa zmartwychwstałego.

Chrzcielnica- miejsce, przy którym dokonuje sie chrzest i gdzie znajduje się woda chrzcielna.

Kredensja- stolik, na którym znajdują się paramenty liturgiczne, potrzebne do sprawowania Mszy św. i sakramentów.

Zakrystia- jest to pomieszczenie znajdujące się w każdym kościele. Przechowuje się w niej naczynia, księgi i szaty liturgiczne. Kapłan, ministranci, lektorzy i inni usługujący, przygotowują się do uczestnictwa w liturgii.
Zakrystia należy do kościoła dlatego należy rozmawiać w niej tylko cicho, zdejmuje czapkę, nie spożywa w niej nic (nie żuje także gumy)!

paramenty liturgiczne:

sygnaturka- dzwonek przy wyjsciu z zakrystii używany na początku liturgii
ampułki- naczynia na wodę i wino używane podczas Mszy św.
kielich- naczynie służące w liturgii do konsekracji wina.
patena- płaskie, zazwyczaj okrągłe naczynie; podczas Mszy św. umieszcza się na nim hostię do konsekracji. Patenę z rączką nosi ministrant przy księdzu udzielającym Komunie świętą.
puryfikaterz- ręczniczek do wycierania kielicha i puszki.
korporał- płótno w formie kwadratu rozkładane na środku ołtarza, na którym umieszcza się kielich z winem i patenę z chlebem.
palka- utwardzony materiał kładziony na kielich.
welon na kielich- materiał w kolorach liturgicznych służący do przykrywania.
lavabo- dzbanek (lavaterz) i ręczniczek do obmyciadłoni kapłana po przygotowaniu darów.
kustodia- naczynie doprzechowywania Hostii w tabernakulum.
monstrancja- bogato zdobione naczynie służące do wystawiania Najświętrzegi Sakramentu.
gong i dzwonki- służą do dawania sygnału wiernym by zjeli odpowiednią postawę.
puszka (cyborium)- naczynie do konsekracji komunikantów. W tabernakulum przechowuje się w niej Ciało Pana Jezusa
trybularz (kadzielnica)- naczynie zawieszone na łańcuszkach używane do okadzeń.
łódka- naczynie na kadzidło