Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Akcja Katolicka

Zgodnie z charyzmatem Akcji Katolickiej terenem jej działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne.
Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi."

W skład Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wybranego w 2010 r. wchodzą następujące osoby:
Jan Monieta  Prezes
Stanisław Maruszczak  wiceprezes
Maria Gurjew   Skarbnik
Jolanta Monieta  Sekretarz
Józef Jamroziak  Członek Zarządu

Dni Społeczne Akcji Katolickiej
ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w SZCZECINIE ZAPRASZA Na Dzień Społeczny w czwartek 11.06.2015 r.,  który rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:00, a następnie na spotkanie  około godz. 19:00  w salce  w
Dni Społeczne organizowane przez Akcję Katolicką
Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezjin Szczecińsko-Kamieńskiej zaprasza do wzięcia udziału w Dniach Społecznych pod hasłem "Bądźmy świadkami miłości" Patronat honorowy objął JE Ks. Abp. Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko
Dzień Skupienia i zebranie Rady DIAK dnia 12.12.2009 r. w Domu Pielgrzyma na Os. Słonecznym
Program: 10.00 Adoracja i okazja do spowiedzi. 10.30 Msza św. 11.30 Przerwa na kawę. 12.00 Konferencja dotycząca programu duszpasterskiego na rok 2009/2010 "Bądźmy światkami miłości" - Ks. dr hab. prof. US Andrzej Offmański Prodziekan ds. nauki
Dni Społeczne
Dni Społeczne Pod Patronatem J. E. Księdza Arcybiskupa-Metropolity Andrzeja Dzięgi 15 - 18.06.2009 r. Hasło Dni Społecznych: „Akcja Katolicka w służbie życiu” Program Dni Społecznych: 15.06.2009 (poniedziałek) Drawno godz. 16.30 Parafia p.w
spotkania formacyjne
Do tej pory odbyły sie spotkania o nastepującej tematyce: Wykład dra n. hum. Tadeusza Zwilniana-Grabowskiego na temat: „Świety Paweł - Apostoł Narodów” 28.09.2008r. w salce w Domu Parafialnym. W czasie wykładu posłużono się
opis
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka