Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Słowa Twych ust

G C G
a D7 G (D7)
G C G
a D7 G
G C G
a D7 G
G C G
a D7 G
G C G
a D7 G (D7)
Słowa, Słowa Twych ust
Są pokarmem dla duszy mej!
Słowo Pana jest niezmienne jak niebiosa
- jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana, które trwa na wieki
- jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana wypróbowane jest w ogniu
- jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana jest nieodwołalne i sprawiedliwe
- jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana, to jest miecz Ducha - jest pokarmem ...
Słowo Pana jest żywe i skuteczne - jest pokarmem ...
Słowo Pana jest jak miecz obosieczny - jest pokarmem ...
Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę - jest pokarmem ...

Słowo Pana jest bardzo blisko ciebie - jest pokarmem ...
W Twoich ustach, sercu abyś je wypełnił - jest pokarmem ...
Słowo Pana jest dla serca ukojeniem - jest pokarmem ...
Słowo Pana pokrzepia strudzonego - jest pokarmem ...

Poprzez Słowo Twoje daj mi zrozumienie - jest pokarmem ...
Poprzez Słowo Twoje udziel mi życia - jest pokarmem ...
Wypełnij na ziemi Swoje Słowo - jest pokarmem ...
W Bogu uwielbiajmy Jego Słowo! - jest pokarmem ...