Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Oto są baranki młode

Oto są baranki młode,         C D G D C D  e
oto ci, co zawołali alleluja!   C D G C A D
Dopiero przyszli do zdrojów,    G C D
ś
wiatłością się napełnili, 
Alleluja, alleluja!            G D e C D G 
 
Na Baranka Pańskich godach,     e D e  x2

W szat świątecznych czystej bieli, 
Po krwawego morza wodach       
e D a C
Nieśmy Panu pieśń weseli.       C D D H7 e

 

 

W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.
 
Już nam Paschą Tyś, o Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.
 
 
Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej
Odrodzonych Twą miłością.
 
Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje
I Świętemu też Duchowi
Niech na wieki nie ustaje.