Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Oto są baranki młode

Oto są baranki młode,         C D G D e H7 e
oto ci, co zawołali alleluja!   C D G C a D
Dopiero przyszli do zdrojów,    e D e D
światłością się napełnili, 
Alleluja, alleluja!             e G D G 
 
Na Baranka Pańskich godach,     e D e  x2
W szat świątecznych czystej bieli, 
Po krwawego morza wodach        e D a e
Nieśmy Panu pieśń weseli.       e D H7 e

W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.
 
Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.
 
Już nam Paschą Tyś, o Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.
 
O Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia nam zdobywasz.
 
Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza.
 
Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej
Odrodzonych Twą miłością.
 
Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje
I Świętemu też duchowi
Niech na wieki nie ustaje.