Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Hymn Wiekanocny (WMU)

Alleluja! Jezus Panem jest
On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas
Alleluja! Radujmy się
Uwielbiajmy Pana, który Królem jest

Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.
      Bo Jego Ciało nas karmi,
      Na krzyżu za nas wydane,
      A Jego krwią napojeni
      Żyjemy odtąd dla Boga.
Gdy Noc Paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.
      Już Chrystus Paschą jest naszą
      I szczerej prawdy zaczynem,
      Niewinnym Bożym Barankiem,
      Co siebie złożył w ofierze.
O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.
      Już Chrystus grób swój porzucił,
      Zwycięski wraca z otchłani,
      A gdy uwięził szatana,
      Otworzył niebo dla wszystkich.
O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
      Niech Ciebie, Panie promienny,
      Powstały z martwych po męce,
      I Twego Ojca, i Ducha
      Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
e D e
C D h e
e D e
C D h e

e D e
e H7
e D G a
G D h e