Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Cała ziemio wołaj

Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana             

a             D             a             C             e             a

Raduj się, wesel się.         

C             e             h             a

Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana,               

Alleluja, alleluja!                

                              

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową,    

a             C             D             e

Albowiem uczynił cuda,   

C             D             h             e

Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica    

I święte ramię Jego           

                              

Ref.                       

                              

2. Pan okazał swoje zbawienie,     

Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość,         

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją

Dla domu Izraela.              

                              

Ref.                       

                              

3. Ujrzały wszystkie krańce ziemi  

Zbawienie Boga naszego.              

Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio,               

Cieszcie się weselcie i grajcie.      

                              

Ref.                       

                              

4. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,          

Przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.         

Przy trąbach i przy głosie rogu       

Na oczach Pana, Króla się radujcie.             

                              

Ref.                       

                              

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,           

Krąg ziemi i jego mieszkańcy.       

Rzeki niech klaszczą w dłonie,       

Góry niech razem wołają z radości.