Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Chrystus Pan, Boży Syn

A             fis7

Chrystus Pan, Boży Syn

h7           E7

Zbawca nasz zgodził się

A7+

Wziąć mój grzech

             D7+

Za mnie umrzeć chciał

     A              h

Ażebym znał mój ogrom win

     A             D7+      h          AE

I wiedział, że Krew Jego zbawia oczyszcza i leczy

D   E     A                 fis

Wywyższony bądź Jezu, Baranku mój

    h7            E

Tyś jedyny Odkupiciel

      AE

Tyś mój Król

D   E    A          fis

Wywyższony bądź Boży Baranku

   h7          E                      A

Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd