Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Tylko w Twoim miłosierdziu (nuty pdf)

               g             C                           d

4.Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój,

nadzieja ma x2  C/F  ( t.: św. Teresa od Dzieciątka Jezus,Ps 145 ,m.: P. Bębenek)

F                                                       C

1. Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu*,

d                            C

i błogosławić imię Twe na zawsze i na   wieki.

Każdego dnia będę Cię błogosławił* i na wieki wysławiał Twe imię.

2. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały*, a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła* i zwiastuje Twoje potężne czyny.

3.Pan jest łagodny i miłosierny*, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

 Pan jest dobry dla wszystkich* i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

4.Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje* i święci Twoi niech Cię błogosławią!

 Niech mówią o chwale Twojego królestwa *i niech głoszą Twoją potęgę,

 

5.Pan jest wierny we wszystkich swych słowach* i we wszystkich swoich dziełach święty.

 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają*, i podnosi wszystkich zgnębionych.

6.Oczy wszystkich oczekują Ciebie*, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

 Ty otwierasz swą rękę* i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

7.Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach* i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają*, wszystkich wzywających Go szczerze.