Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Czym się Panu odpłacę
Ref.: Czym się Panu odpłacę
Za wszystko co mi wyświadczył,
Podniosę kielich zbawienia
I wezwę imienia Pana.

1. Miłuję Pana, albowiem usłyszał
Głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho
W dniu w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie peta Otchłani, 
Ogarnłą mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
“Panie, ratuj moje życie!”

2. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
Byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju,
Bo Pan ci dobro wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
Oczy od łez, nogi od upadku.

3. Czym się Panu odpłacę
Za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
I wezwę imienia Pana
Panie, jestem Twoim sługą,
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną
I wezwę imienia Pana.