Świętość to DAR - Wigilia Wszystkich Świętych

 

Dzielimy się z Wami myślą, że świętość jest darem danym każdemu przez Boga. W tym roku przeżywamy to wydarzenie w inny sposób, ale ufamy, że mimo wszystko  przesłanie będzie czytlene.


To co było dla nas trudne do pokazania to głęboka relacja, jaka tworzy się między człowiekiem a Bogiem - jej symbolem są zabawki z dzieciństwa - do których Bóg następnie się odwołuje, aby przypomnieć dorastającej dziewczynce najlepsze wspomnienia Jego MIŁOŚCI.


Współczesne aureole - lampki oplecione wokół czapek z daszkiem - wskazują, że mimo trudności i oporów, Bóg uzdalnia nas do czynienia dobra - bycia świętym i dzielenia się Jego światłem z innymi. Światło, które się roznosi, wychodzi do tych, którzy trwają w ciemności obecnego czasu. A przecież Jezus mówi, że jest „światłością świata, kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności” (J 8, 12).
Zapraszamy do obejrzenia:

Link do filmu

Pragnę, bardzo podziękować, wszystkim, którzy zaangażowali się w to wydarzenie: twórcom scenariusza, reżyserom, aktorom, tym, którzy czuwali nad dźwiękiem, światłem i nagraniem, a potem obróbką materiału; osobom, które przygotowały dekoracje kostiumy, animacje i slajdy. Z tego co słyszałem, jest pragnienie, aby przygotować kolejną tego typu teatralną twórczość. Oby tak się stało!     

ks. Maciej P.