Zapraszamy

W ramach Tygodnia Ewangelizacji zapraszamy do podjęcia modlitwy za 100 wybranych rodzin. W przedsionku kościoła przez całą niedzielę Zesłania Ducha Świętego można było wybrać kartkę z ...

Polska w swojej bolesnej historii ma wydarzenia, które wzmacniają miłość do Maryi i rozwijają pobożność Maryjną.   Wielokrotnie mogliśmy doświadczyć, że...

Znam na pamięć jasnogórskie rysy,

ostrobramskie, wileńskie srebro
wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral,
gdzie Twa rana, Dzieciątko i berło
ręką farby sukni odgad...

Jak pisze Ks. Zenon Mońka na łamach Tygodnika Katolickiego Niedziela, "Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uważana jest za najstarsze święto m...

Biskup krakowski był gorliwym duszpasterzem. Zginął, (jak podaje tradycja) z ręki króla Bolesława Śmiałego, kiedy sprawował Mszę świętą w kościele św. Mi...