Nabożeństwo majowe - maj poświęcimy Maryi

Znam na pamięć jasnogórskie rysy,

ostrobramskie, wileńskie srebro
wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral,
gdzie Twa rana, Dzieciątko i berło
ręką farby sukni odgadnę
złote ramy, cyprysowe drewno
lecz dopiero gdzieś za swym obrazem
żywa jesteś i milczysz ze mną

napisał ksiądz Jan Twardowski w wierszu „O szukaniu Matki Bożej”.


A my, miesiąc maj podobnie jak co roku poświęcimy na oddawanie czci Maryi w Nabożeństwie Majowym.


To stara tradycja. Chociaż kult maryjny szerzył się o wiele wcześniej, to za jej autora uważa się żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku jezuitę ojca Ansolani. Każdego dnia miesiąca w maju urządzał on w kaplicy królewskiej w Neapolu koncerty pieśni maryjnych zakończone wystawieniem Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwem. Dzisiejszą formę nabożeństwa, której główną część stanowi Litania Loretańska zatwierdził w 1859 roku papież Pius IX.
Sama litania, wbrew swojej nazwie, nie pochodzi wcale z Loreto, gdzie zgodnie z podaniami znajduje się Domek Świętej Rodziny przywieziony z Nazaretu i umieszczony w tamtejszej bazylice. Powstała prawdopodobnie we Francji w XII wieku, ale jej oryginalny tekst zaginął. Zachowano więc tę wersję, która była używana od pierwszej połowy XVI wieku we włoskim mieście i nadano litanii przydomek „Loretańska”.
W Polsce pierwsze Nabożeństwa Majowe odbywały się od 1838 roku w Tarnopolu i od 1852 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Następnie na stałe wpisały się w polski krajobraz i odmawiane były nie tylko w kościołach ale również przy grotach, przydrożnych krzyżach i kapliczkach.